СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ХЪС ООД Е СЕМЕЙНА ФИРМА, КОЯТО СЕ СТРЕМИ ПОСТОЯННО ДА ИНВЕСТИРА И ПОВИШАВА СТАНДАРТИТЕ ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ, ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УВАЖЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И БИЗНЕС ЕТИКА.

Фирмата е приела политика на отворено управление с цел да съгласува интересите на всички заинтересовани страни в общ подход за качество и устойчивост.

Основните стълбове на социално-отговорна политика, която фирмата прилага са:

 • Здравословни и безопасни условия на труд&Човешки капитал – Основният актив на компанията са нейните служители и полагаме грижи да им осигурим безопасна и здравословна работна среда, в която те могат да работят продуктивно. Фирмата стриктно спазва всички национални законови норми в сферата на здравословни и безопасни условия на труд, както и международната спецификация OHSAS 18001:2007, по която е сертифицирана от 2014 година насам.
 • Екология – Фирмата стриктно спазва приложимите правни и други изисквания за опазване на околната среда и на международния стандарт ISO 14001:2004, по който е сертифицирана за първи път през 2014 година. Компания има ясно изградени дългосрочни стратегии за контролиране на разходите за енергийна ефективност и намаляване на замърсяването на околната среда; събиране, депониране и рециклиране на производствени и други отпадъци; опазване на околната среда и подобряване на нейните параметри.
 • Социално-обществена ангажираност - Ние сме загрижени за нашите служители и околна среда, но също така сме ангажирани и със социалното и икономическото развитие на регионите, в които работим. Фирмата участва в многобройни благотворителни каузи и социални инициативи, чрез които демонстрираме нашето отношение към обществото и допринасяме за неговото развитие.

  изпратете запитване

  изпратете запитване

  Contact form


  Известие за поверителност