ФРАНКЩАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

   Настоящата референция се издава на ф-ма „ХЪС" ООД  като положителна оценка за цялостната работа като наш доставчик. През годините те са се доказали като истински професионалисти във всеки аспект от търговските ни взаимоотношения. Най често доставяната гама метали е: профилни и конструкционни тръби, ГВ ламарина на листи, европрофили, сортов прокат и др. Предпочитан наш доставчик е заради навременните доставки, качеството на предлаганите метали, което изцяло отговаря на действащите стандарти в Република България, добрата логистика, високото ниво на професионализъм и компетентност у търговските отдели. Понякога се случва да се рекламира дадена стока за количество или качество, но дори и в тези случай, екипът на „ХЪС” ООД реагират бързо и резултатът винаги удовлетворява нуждите и изискванията ни.
   От 10 години насам, ние получаваме от екипа на „ХЪС” ООД изключително професионално и компетентно съдействие при съвместната ни работа.
   Натрупаният опит и постигнатите резултати са гаранция, че „ХЪС” ООД заслужава доверието на настоящите и бъдещите си клиенти.


БЕНТЕЛЕР ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

    Фирма „БЕНТЕЛЕР ДИСТРИБЮШЪН БЪЛГАРИЯ" ЕООД дава настоящата препоръка на фирма „ХЪС" ООД като с това удостоверява положителната си оценка за съвместната ни работа.
    В годините на нашето сътрудничество, фирма „ХЪС” ООД се е доказала като изключително лоялен партньор при осигуряването на заявените количества метали и арматура в желания срок. Металите са били доставяни в добро състояние, отговарящи изцяло на действащите стандарти в Република България, съпровождани с необходимите документи от завода производител.
    Фирма „ХЪС” ООД разполага с богат асортимент, големи складови наличности, добре обучен персонал, което е предпоставка за качествено обслужване на клиента.
    Нашето трайно партньорство се гради на доверието, коректността и професионализма и това ни дава увереност да препоръчаме фирма „ХЪС” ООД като надежден бизнес партньор пред други потенциални клиенти.


ХЕРКАЛ EOOД
Препоръки за добре изпълнение по договор за доставка на метали

    С настоящата референция „ХЕРКАЛ" EOOД иска да изкаже своята положителна оценка от съвместната си работа с фирма „ХЪС" ООД.
Това, с което екипа на фирма „ХЪС” ООД успя да ни спечели и задържи за свой дългогодишен клиент, е изключителният професионализъм и коректно отношение.
    Принципът на седемте П-та действа безотказно в практиката на ф-ма „ХЪС” ООД, а именно Подходящ продукт, в Подходящото количество и Подходящото състояние, в Подходящото време, на Подходящото място, при Подходящият клиент, на Подходящата цена. Това не е останало незабелязано във времето и е направило „ХЪС” ООД наш основен доставчик.
    Ние от фирма „ХЕРКАЛ“ EOOД работим с желание, стремеж за усъвършенстване и прецизност в проектирането, изработването и монтажа на метални конструкции, за което можем гордо да заявим, че сме намерили достоен партньор в лицето на „ХЪС“ ООД.


СИЛВА МАШ ЕООД

   С настоящата референция СИЛВА МАШ ЕООД има удоволствието да препоръча „ХЪС” ООД във връзка с успешното изпълнение на редица доставки на метали - основно ГВ и СВ ламарина на рулони, сортов прокат и др.
   Изразяваме отличните си впечатления за професионалното и колегиално отношение при воденето на преговори, сключването на договори и стриктното изпълнение на поетите договорни отношения.
    Благодарение на високия професионализъм на ръководителите и отделните отдели, и отговорното им отношение към работата всички доставки се изпълняват в необходимия обем, срок и качество.


СТРИМОНА ЕООД

    Фирма „ХЪС” ООД е коректен партньор, който в процеса на съвместната ни работа се превърна в един от водещите ни доставчици на черни метали.
    Фирмата се развива и непрекъснато разширява дейността си в условията на конкурентна среда и динамично променящия се пазар на метали.
    Екипът на фирма „ХЪС” ООД винаги е проявявал професионализъм, изпълнявал е доставките в предварително договорените срокове. Металите са били доставяни в добро състояние, напълно в съответствие с действащите изисквания и стандарти.
    В професионалните ни отношения фирма „ХЪС” ООД се е доказала с коректността си, което е причина и за в бъдеще да продължим съвместната си работа. Във връзка с казаното дотук, препоръчваме ХЪС ООД като надежден бизнес партньор за доставка на черни метали и арматура.


ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА ООД

    “ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД издава настоящата референция на фирма “ХЪС” ООД в уверение на това, че фирмата е наш коректен бизнес партньор.
    "ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД има отлични делови контакти с фирма “ХЪС” ООД през последните 10 години. За времето на съвместната ни работа, при доставката на метали, главно профилни и конструкционни тръби, европрофили, ГВ и СВ ламарини, фирмата проявява точност, коректност и професионализъм. Винаги е изпълнявала договорите с необходимото качество и в срок, металът е бил доставян в добро състояние, придружен със сертификат за качество.
   "ТИСЕНКРУП - ЮПИТЕР СТОМАНА” ООД препоръчва фирма “ХЪС” ООД като изключително компетентен, лоялен и коректен партньор.


ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД- гр. Пловдив
Препоръки за добро изпълнение по договор за доставка на метали.

   С фирма Хъс ООД съвместно работим повече от 10 години.
   През годините много пъти са печелили договори за доставка на метални профили за нуждите на нашата организация.
   Доставките винаги са били в договорените срокове, освен в някои индивидуални случаи на забава, в резултат единствено от действията на заводите производители.
   Металните профили/ Квадратни и правоъгълни тръби, безшевни, шевни и конструкционни тръби, ГВ профили по ДИН и ГОСТ, СВ и ГВ ламарини, и др./ винаги са били доставяни в добро състояние, напълно в съответствие с действащите стандарти за Република България.
   Хъс ООД е организация утвърдила се, и доказала своята коректност и професионално отношение в бизнеса с метални профили.


ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД
Препоръки за добро изпълнение по договор за доставка на метали.

   Хъс ООД е водеща в бранша компания, с която работим повече от 10 години.
   През годините многократно са доказвали своята коректност и професионализъм във всеки един аспект от търговските ни взаимоотношения, поради което от 2008г насам са наш основен и приоритетен доставчик на метали - основно ГВ ламарина на рулони, шевни, безшевни и профилни тръби, арматурна стомана, ДИН-профили, и др.
   Доставките винаги са били в договорените срокове, освен в някои индивидуални случай на забава, продиктувано единствено от страна заводите производители. Металите са били доставяни в добро състояние, напълно в съответствие с действащите стандарти за Република България.
   В много редки случай сме отправяли рекламации за количество и качество на доставените метали, но дори и в тези случай Хъс ООД са реагирали бързо и безпроблемно за нас са изчиствали възникналите такива казуси.
   Хъс ООД е организация утвърдила се, и доказала своята коректност и професионално отношение в търговията с метали.


ЕТ МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ - гр. Пловдив
Настоящата референция се издава на фирма „ХЪС" ООД гр. Пловдив за добро изпълнение по договор за доставка на метали.

   Фирмата е водеща в бранша компания, с която работим повече от 10 години.
   През годините многократно са доказвали своята коректност и професионализъм във всеки един аспект от търговските ни взаимоотношения, поради което заемат място като приоритетен доставчик на метали за производствените нужди на нашата организация.
   Фирма „Металик" е производител на метални конструкции, основното ни ежемесечно потребление е в продуктова гама - ГВ ламарина на листи, шевни, безшевни и профилни тръби, арлмтурна стомана, ГВ профили по ДИН и ГОСТ стандарти, сортов прокат и др.
   Доставкте винаги са били в договорените срокове, освен в някои индивидуални случай на забава, продиктувано единствено от страна заводите производители. Металите са били доставяни в добро състояние, напълно в съответствие с действащите стандарти за Република България.
  В много редки случай сме отправяли рекламации за количество и качество на доставените метали, но дори и в тези случай „Хъс" ООД са реагирали бързо и безпроблемно за нас са изчиствали възникналите такива казуси.
  „Хъс" ООД е организация утвърдила се, и доказала своята коректност и професионално отношение в търговията с метали.


СИЕНИТ ООД
Препоръки за добро изпълнение по договор за доставка на метали.

  „Хъс" ООД успешно  партнира със „Сиенит" ООД повече от 8 години. Неведнъж са печелили търгове за наш основен доставчик. Най-често доставяната гама метали е - Арматурни стомани, ГВ ламарина на рулони, шевни, без шевни и профилни тръби, ДИН-профили, и др.
  Доставките винаги са били в договорените срокове.
  Металите са били доставяни в добро състояние, напълно в съответствие с действащите стандарти за Република България.
  „Хъс" ООД е организация утвърдила се, и доказала своята коректност и професионално отношение в търговията с метали.изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност