Студеновалцувани плоски продукти

Описание

Студеновалцувани плоски продукти от нисковъглеродна стомана, без покритие, предназначени за студенопластична деформация и последваща преработка в продукти, съгласно характеристиките на студеновалцувания материал.
Предлагат се на листове/пачки, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.
Пригодност за нанасяне на метални покрития чрез горещ или електролитен метод и/или за нанасяне на органични и други покрития.
Продуктите са подходящи за нормални методи на заваряване.

Горещовалцувани плоски продукти

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за формуване; пригодност за горещопоцинковане; пригодност за обработка с металорежещи машини; съгласно характеристиките на горещовалцувания материал.
Стоманите са подразделени на марки въз основа на минималната определена граница на провлачване при температура на околната среда.
Предлагат се на листове/пачки, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.

Горещовалцувана ламарина с дебелина по-голяма от 8 мм.

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за формуване; пригодност за горещопоцинковане; пригодност за обработка с металорежещи машини; съгласно характеристиките на горещовалцувания материал.
Стоманите са подразделени на марки въз основа на минималната определена граница на провлачване при температура на околната среда.
Предлагат се на листове, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.

Горещовалцувана ламарина декапирана

Описание

Горещовалцувани лист и лента от нисковъглеродна стомана за студена пластична деформация. Повърхността на стоманата е обработена допълнително и е нанесено защитно омазняващо покритие от 1.7 – до 2.3 гр/кв.метър.
Предлагат се на рулони и листове/пачки.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.
Този продукт е предназначен за приложения, които изискват по- чиста, еднородна повърхност и добра гладкост.
Пригодност за лазерна обработка.

Горещовалцувана ламарина рифелована

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана с рифелована повърхност, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за обработка с металорежещи машини.
Предлагат се на листове/пачки, рулони и разкроени продукти от рулони - листове с размери, съгласно заявка на клиент.
Вид на рифеловането - Tear drop.

Приложение

Строителството, за външно и вътрешно приложение в сгради, за изработка на профили и елементи за обезопасяване на конструкции.
Общото машиностроене и промишлено производство на детайли и изделия.

Горещопоцинкована ламарина

Описание

Плоски продукти с дебелина от 0,35 мм до 3.00 мм, направени от стомани за студена пластична деформация с висока условна граница на провлачане и непрекъснато горещо нанесено цинково покритие.
Дебелината представлява окончателната дебелина на доставения продукт след полагане на покритието.
Предлагат се на листове, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.
Пригодност за нанасяне на органични и други покрития.
Продуктите са подходящи за нормални методи на заваряване.

Ламарина с PVC покритие

Описание

Плоски стоманени продукти с непрекъснато нанесено органично покритие.Основата е студеновалцувана или горещопоцинкована ламарина , покрита едностранно или двустнанно с оцветени с цвят по RAL система покрития и/или органични покрития .

Приложение

Строителството, за външно и вътрешно приложение в сгради, за изработка на профили, панели и елементи за дизайн на конструкции.
Общото машиностроене и промишлено производство на детайли и изделия.

Тръби заварени

Конструкционни кухи профили бдс en 10219

Хидроизпитани БДС EN 10255

С горещопоцинковано покритие БДС EN 10255

Ръкохватки, прозоречни, декоративни и спираловидни профили

Прецизни тръби по БДС EN 10305

Тръби безшевни

Описание

Тръби стоманени безшевни горещодеформирани, от въглеродни нисколегирани или легирани стомани, съгласно техническа спецификация API 5L GrB и ГОСТ 8732-78.
Безшевните тръби могат да бъдат с или без антикорозионно покритие.

Размери

Външен диаметър от 20 до 550 мм.
Дебелина на стената от 2.5 до 75 мм.
Дължина 6000 мм.

Технически спецификации

Марка материал.Технически условия доставка – съгласно стандарт ГОСТ 8731-74, API 5L.
Размери.Допустими отклонения на форма и размери – съгласно ГОСТ 8732-78, API 5L.
Изпитания от производител—хидротест съгласно ГОСТ 3845-75, API 5L.
Документ от контрол EN 10204-2004/3.1.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост – за пренос на флуид, конструкции, машинни възли и инсталации.

Горещовалцувани продукти

Профили от конструкционна стомана, DIN профили

Швелер

Двойно Т

Сортов прокат

Описание

Студено валцувани профили с U форма формата на напречното сечение , имащи постоянно напречно сечение по цялата дължина.Това са продукти получени от горещо или студеновалцувани плоски продукти (с или без повърхностно покритие) само чрез студено формуване, без съществено повлияване върху дебелината на първоначалния плосък продукт.

Размери

Външен размер на профила /широчина х височина/ от 40х30 до 300х100 мм,
Дебелина на материала 3 .0 – 6.0 мм.
Дължина – стандартна 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент от 2000 до 12000 мм.

Технически спецификации

Технически условия доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10162:2003
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2
Сертификат за производствен контрол No 02 – НСИСОССП – № 003 , Издаден от: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, Идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ.Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007 г. на МРРБ / безсрочно.

Приложение

Предназначени за изготвяне на елементи, влагани в метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции с изисквания за висока степен на безопасност.
Пригодност за горещо поцинковане.

Стомани за армиране на стоманобетонни конструкции

ОПИСАНИЕ 
Заваряема армировъчна стомана, горещовалцувана, горещовалцувана и термично обработена, с кръгло напречно сечение, с гладка или профилирана повърхност , доставяна на пръти и кангали.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Стоманата е предназначена за обикновена / ненапрегната предварително/ армировка на стоманобетонни конструкции.

Термопанели

Описание

Покривните и стенни панели се използват за завършване на стоманобетонни и метални конструкции, като складове, индустриални сгради, селскостопански сгради, хипермаркети, търговски центрове и други помещения с постоянно регулирана температура.

Характеристика

Термоизолационните панели са с изолационна сърцевина от полиуретан. За изработката на термо панели се използва предварително боядисана поцинкована ламарина в различни цветове по RAL. Дебелината на поцинкованата ламарина може да бъде различна, в зависимост от нуждите на обекта. Стандартно на склад поддържаме панели с дебелина на външната ламарина 0,5мм и дебелина на вътрешната 0,4мм и цвят по RAL - 9002.

Показатели

Реакция към огън B.S2.d0 , съгласно стандарт EN13501-1. Плътността на полиуретана е 40кг/м3.

Качество

Панелите са сертифицирани, съгласно EN14509/8.1.2009 - EN14509/AC/12.2.2009

Фирма Хъс ООД има Интегриране система за управление по стандарти EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, сертифицирана от ТЮФ НОРД България ЕООД, със следният обхват на дейности:

Производство на:
Студенообработени заварени кухи конструкционни профили със или без хидротест
Студеноформувани стоманени профили
Метални профили за конструкции за системи от гипсови плоскости
Разкроени листове и ленти
Заварени мрежи за армиране на стоманобетонни констукции
Арматурни заготовки
Покривна ламарина
Оградна мрежа от верижно свързан стоманен тел

Доставка и търговия на:
Ламарина горещовалцувана, студеновалцувана, на листове и рулони, със или без покритие
Профили от конструкционна стомана
Тръби заварени и безшевни, със или без покритие, конструкционни и хидроизпитани
Горещовалцувани профили от конструкционна стомана ъглови, плоски, квадратни и кръгли, с общо предназначение
Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции
Други метални продукти с общо предназначение
Метизни изделия
Термоизолационни панели

ХЪС ООД прилага системата за управление на качеството съгласно EN ISO 9001: 2008, EN 14001: 2004, BS OHSAS 18001: 2007, и е сертифицирана от TUV NORD за следния обхват на дейност:

Производство на:
Студено заварени конструкционни кухи профили  и тръби с или без хидро-тест;
Студени формувани стоманени ламели;
Метални профили за гипсокартон строителни системи; Рязане на листове и ленти;
Заварени мрежи за армиране на стоманобетонни конструкции;
Арматурно желязо;
Покривни листове;
Оградна мрежа, направени от стоманена тел.

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност