Администрация

Информация:
Петя Богданова +359 32 233 000, +359 882 272 503

Асистент управители:

Мария Чолакова +359 32 233 003, +359 885 100 517

Директор Финансово-счетоводен отдел:

Таня Кралева +359 32 233 006, +359 896 736 918

Експерт ТРЗ и ЧР:

Нина Симеонова +359 32 233 076, +359 882 272 524

Отдел качество:

Мария Грозева +359 32 233 055, +359 882 272 500

Отдел продажби вътрешен пазар

Директор продажби вътрешен пазар:
Ивайло Владимиров, +359 896 772 323

Търговски сътрудници вътрешен пазар:

Пламен Кисьов +359 32 233 040, +359 897 954 761
Димитър Гаджев +359 32 233 041, +359 896 607 040
Любомир Петров +359 32 233 042, +359 896 607 039
Стоян Димитров +359 32 233 043, +359 897 944 991
Георги Стоилов +359 32 233 046, +359 897 954 753
Боряна Саракирос +359 32 233 005, +359 889 776 999

Мирослав Качоров - Арматурно желязо +359 32 233 030, +359 896 607 050
Христо Асенов
- Арматурна заготовка +359 32 233 081, +359 882 272 527

Управител поцинковани профили:

Радослав Палавуров +359 32 233 050, +359 897 942 275

Търговски сътрудници поцинковани профили:

Красимир Узов +359 32 233 053 +359 884 297 301
Десислава Замяркова +359 32 233 053 +359 896 607 042

Управител метизни изделия и термопанели:
Калоян Атанасов +359 32 307 248, +359 894 338 210

Търговски сътрудник метизни изделия и термопанели:
Ивелина Апостолова +359 32 233 077, +359 896 607 047

Отдел продажби външен пазар

Директор продажби външен пазар:
Иван Иванов, +359 32 233 058

Търговски сътрудници външен пазар:
Тодор Стоилов +359 32 233 025, +359 897 954 757
Станислав Младенов +359 32 233 037, +359 882 272 517
Александър Ганчев +359 32 233 057, +359 897 942 291
Стоян Анадолиев +359 32 233 086, +359 882 272 470
Илиян Шивачев +359 32 233 039, +359 877 766 237

Логистика
Димитър Димитров +359 32 233 064, +359 896 607 046

Асистенти външен пазар:
Михаела Делчева +359 32 233 062, +359 87 853 4777
Ивелина Иванова + 359 32 307 251, +359 896 818 097

Отдел доставки

Директор доставки:
Станислав Кисьов +359 32 233 020, +359 897 944 971

Специалисти отдел доставки:
Недялко Терзиев +359 32 951 020, +359 885 384 400
Цвета Митева +359 32 233 021, +359 882 272 506
Илиана Ковачева +359 32 233 022, +359 882 272 521
Габриела Спасова +359 32 233 029, +359 882 344 625

Складов център Пловдив

Складов център - Пловдив, ул. Пловдив-Север 64А (Хангари)
Пласмент:
Райна Павлова
+359 32 233 044, +359 897 942 296

Пласмент поцинковани профили:
Ваня Брайкова
+359 32 233 050, +359 882 272 429

Пласмент термопанели, метизни изделия и плетени оградни мрежи:
Ивелина Апостолова +359 32 233 085, +359 882 272 504

Складов център София

Търговски сътрудници:
Асен Димитров +359 2 446 1244, +359 887 713 713
Даниела Първанова +359 2 926 9243, +359 896 733 781
Милен Беновски +359 2 446 1246, +359 884 309 276
Снежана Дедьова +359 2 926 9873, +359 888 133 200
Димитринка Цачева +359 2 926 9872, +359 885 100 514
Венцислав Крумов +359 2 926 9871, +359 882 272 501

Отдел арматурни заготовки:
Боян Стоилов +359 2 446 1242, +359 888 000 885
инж. Румен Петров +359 2 926 9891, +359 887 490 278

Складов център Варна

Директор складов център:
Владислав Желязков +359 52 812 982, +359 896 607 048

Търговски сътрудници:
Виолета Василева +359 52 758 032, +359 884 951 917
Ахмед Кулов - метизни изделия +359 877 924 777

Пласмент:
Мариана Стоева +359 52 812 983

Складов център Бургас

Директор складов център:
Ана Свирецова +359 888 577 446, +359 56 810580

Търговски сътрудници:
Тодор Стоянов +359 56 810 580, +359 889 217 451

Пласмент:
Николета Христова 
+359 56 810 250, +359 882 268 555

Отдел aрматурни заготовки:
Милена Сарева +359 56 810 250, +359 876 156 777, +359 887 812 627

Отговорник качество
инж.Радомир Кирчев +359 884 307 756

Складов център Русе

Складов център:
Емилия Петрова +359 879 190 999

Склад:
Абдула Абдулов +359 889 220 122

Производствена база Лом

Пласмент:
Пламен Костов +359 971 87011, +359 882 698 836

ХЪС ООД - Клон Девня

Директор база Девня:
Румен Дяков +359 886 248 866

Ако желаете да се свържете с нас по имейл, моля използвайте контактната форма горе в дясно.изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност