Администрация

Информация:
Боряна Юрукова +359 32 233 000, +359 882 272 503, office@husltd.com

Асистент управители:

Десислава Димитрова +359 32 233 003, +359 884 202 343, assist@husltd.com

Директор Финансово-счетоводен отдел:

Таня Кралева +359 32 233 006, +359 896 736 918, kraleva@husltd.com

Експерт ТРЗ и ЧР:

Нина Симеонова +359 32 233 076, +359 882 272 524, simeonova@husltd.com

Отдел качество:

Мария Грозева +359 32 233 055, +359 882 272 500, grozeva@husltd.com

Търговски отдел Вътрешен пазар

Директор продажби вътрешен пазар:
Янко Бориков, borikov@husltd.com

Търговски сътрудници вътрешен пазар:

Пламен Кисьов +359 32 233 040, +359 897 954 761, kisiov@husltd.com
Димитър Гаджев +359 32 233 041, +359 896 607 040, gadjev@husltd.com
Любомир Петров +359 32 233 042, +359 896 607 039, l.petrov@husltd.com
Стоян Димитров +359 32 233 043, +359 897 944 991, stoyan.dimitrov@husltd.com
Георги Стоилов +359 32 233 046, +359 897 954 753, g.stoilov@husltd.com

Мирослав Качоров
- Арматурно желязо и заготовка +359 32 233 030, +359 896 607 050, m.kachorov@husltd.com

Управител поцинковани профили:

Радослав Палавуров +359 32 233 050, +359 897 942 275, palavurov@husltd.com

Търговски сътрудници поцинковани профили:

Красимир Узов +359 32 233 053 +359 884 297 301, uzov@husltd.com
Десислава Замяркова +359 32 233 053 +359 896 607 042, zamiarkova@husltd.com

Управител метизни изделия и термопанели:
Димитър Качоров +359 32 233 005, +359 897 942 297, d_kachorov@husltd.com

Търговски сътрудник метизни изделия и термопанели:
Василка Мадарова +359 32 233 077, +359 896 607 047, madarova@husltd.com

Търговски отдел Външен пазар

Директор продажби външен пазар:
Иван Иванов, i.ivanov@husltd.com

Търговски сътрудници външен пазар:
Тодор Стоилов +359 32 233 025, +359 897 954 757, stoilov@husltd.com
Станислав Младенов +359 32 233 037, +359 882 272 517, mladenov@husltd.com
Йонуц Йордаке +359 32 233 036, +359 884 203 295, iordache@husltd.com
Александър Ганчев +359 32 233057, +359 897 942 291, ganchev@husltd.com
Стоян Анадолиев +359 32 233086, +359 882 272 470, anadoliev@husltd.com
Илиян Шивачев +359 32 233039, +359 877 766 237, shivachev@husltd.com

Логистика
Димитър Димитров +359 32 233 064, +359 896 607 046 dimitrov@husltd.com

Асистенти външен пазар:
Милена Манолова +359 32 233 060, +359 88 452 0400, manolova@husltd.com
Мирослава Пенкова +359 32 233 062, +359 87 853 4777, penkova@husltd.com

Отдел внос

Директор доставки дълги продукти:
Станислав Кисьов +359 32 233 020, +359 897 944 971, kisyov@husltd.com

Търговски сътрудници отдел доставки дълги продукти:
Цвета Митева +359 32 233 021, +359 882 272 506, miteva@husltd.com
Илиана Ковачева +359 32 233 022, +359 882 272 521, i.kovacheva@husltd.com

Директор доставки плоски продукти:
Петър Радев +359 32 951 018, +359 885 088 833, radev@husltd.com

Търговски сътрудници отдел доставки пловски продукти:

Деница Милушева +359 32 951 017, 359 882 442 974, milusheva@husltd.com
Недялко Терзиев +359 32 951 020, +359 885 384 400, terziev@husltd.com

Складови центрове - Пловдив

Складов център - Пловдив, ул. Пловдив-Север 64А (Хангари)
Пласмент:
Райна Павлова
+359 32 233 044, +359 897 942 296, pavlova@husltd.com

Пласмент поцинковани профили:
Ваня Брайкова
+359 32 233 050, +359 882 272 429, braikova@husltd.com

Пласмент термопанели, метизни изделия и плетени оградни мрежи:
Елена Голева +359 32 233 085, +359 882 272 504, goleva@husltd.com

ХЪС ООД – КЛОН ВАРНА

Управител клон Варна:
Владислав Желязков +359 52 812 982, +359 896 607 048, zhelyazkov@husltd.com

Търговски сътрудници:
Виолета Василева +359 52 758 032, +359 884 951 917, violeta.vasileva@husltd.com
Ахмед Кулов - метизни изделия +359 877 924 777, kulov@husltd.com

Пласмент:
Мариана Стоева +359 52 812 983, m.stoeva@husltd.com

ХЪС ООД – КЛОН БУРГАС

Директор база Бургас:
Валентин Киров +359 877 818 999, +359 56 810580, v.kirov@husltd.com

Ръководител търговски отдел:

Красимира Дякова
+359 896 615 706, burgas@husltd.com

Търговски сътрудници:
Ана Свирецова +359 56 810 580, +359 878 577 446, ana.sviretsova@husltd.com
Тодор Стоянов +359 56 810 580, +359 889 217 451, stoyanov@husltd.com

Пласмент:
Николета Христова 
+359 56 810 250, +359 882 268 555, hristova@husltd.com

Отдел aрматурни заготовки:
Милена Сарева +359 56 810 250, +359 876 156 777, +359 887 812 627, sareva@husltd.com

Отговорник качество
инж.Радомир Кирчев +359 884 307 756, kirchev@husltd.com

ХЪС ООД – КЛОН ЛОМ

Директор производствена база:
Найден Дечев +359 897 942 289, n.dechev@husltd.com

Пласмент – клон Лом:
Пламен Костов +359 971 87011, +359 882 698 836, kostov@husltd.com

ХЪС ООД - Клон Девня

Директор база Девня:
Румен Дяков +359 886 248 866, dyakov@husltd.comизпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност