ХЪС ООД - Клон Лом ще произвежда електроенергия за собствени нужди

21.07.2021

ХЪС ООД - Клон Лом ще произвежда електроенергия за собствени нужди

ХЪС ООД ще реализира проект за използване на електроенергия от ВЕИ. Фотоволтаичната инсталация ще бъде изградена за нуждите на завода за производство на електрозаварени тръби и профили в гр. Лом. Инсталацията с мощност 3 MWh ще бъде разположена на покрива на производствената сграда

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

18.06.2021

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти, електрозаваръчни тръби и кухи профили

08.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти, електрозаваръчни тръби и кухи профили

"ХЪС СТИЙЛ" ЕАД съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изготвено Уведомление за инвестиционно предложение:

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

14.05.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

"ХЪС" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИЕОПП е изготвено искане по Приложение №4 и информация по чл.8а от Наредбата за ЕО свързани с инвестиционно предложение: "ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона-Юг, гр. Девня

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

09.04.2021

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

ХЪС ООД уведомява обществеността и заинтересованите страни за ИП "Склад за метални елементи" в ПИ с идентификатор 44238.508.168 , ул. Индустриална 1, гр. Лом, обл. Монтана.

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

05.02.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

„ХЪС" ООД уведомява за инвестиционно предложение: „ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона - Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от газорегулираща станция (ГРС) – Девня

Покана за участие в пресконференция

15.01.2020

Покана за участие в пресконференция

за представяне на проект № 2018/114710 одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП", България. Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия".

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

20.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност