Уведомление за инвестиционно предложение: Инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 2 MW

17.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение: Инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 2 MW

„ХЪС" ООД – Клон Лом съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е изготвено Уведомление за инвестиционно предложение:

 Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС

05.05.2022

Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС

Стартиране на процедура по изготвяне на Задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на завод, за производство па горещо валцувани плоски продукти"

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти

14.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти

"ХЪС СТИЙЛ" ЕАД съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изготвено Уведомление за инвестиционно предложение:

ХЪС ООД - Клон Лом ще произвежда електроенергия за собствени нужди

21.07.2021

ХЪС ООД - Клон Лом ще произвежда електроенергия за собствени нужди

ХЪС ООД ще реализира проект за използване на електроенергия от ВЕИ. Фотоволтаичната инсталация ще бъде изградена за нуждите на завода за производство на електрозаварени тръби и профили в гр. Лом. Инсталацията с мощност 3 MWh ще бъде разположена на покрива на производствената сграда

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

18.06.2021

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

Решение № ВА-39/ЕО/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на РИОСВ-Варна.

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

14.05.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

"ХЪС" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИЕОПП е изготвено искане по Приложение №4 и информация по чл.8а от Наредбата за ЕО свързани с инвестиционно предложение: "ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона-Юг, гр. Девня

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

09.04.2021

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

ХЪС ООД уведомява обществеността и заинтересованите страни за ИП "Склад за метални елементи" в ПИ с идентификатор 44238.508.168 , ул. Индустриална 1, гр. Лом, обл. Монтана.

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

05.02.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

„ХЪС" ООД уведомява за инвестиционно предложение: „ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона - Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от газорегулираща станция (ГРС) – Девня

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност