Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

05.02.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

„ХЪС" ООД уведомява за инвестиционно предложение: „ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона - Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от газорегулираща станция (ГРС) – Девня

Покана за участие в пресконференция

15.01.2020

Покана за участие в пресконференция

за представяне на проект № 2018/114710 одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП", България. Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия".

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

20.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

17.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 17.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

15.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

02.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 17.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

„ХЪС“ ООД спечели проект по програма на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

06.11.2019

„ХЪС“ ООД спечели проект по програма на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

„ХЪС" ООД спечели Проект с реф. № 2018/114710 „Инвестиции за зелена индустрия в „ХЪС" ООД" в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България", Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия"

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

08.07.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 05.07.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност