Заварена мрежа за армиране на стоманобетонни конструкции - Заварена мрежа

Описание

Комбинация от надлъжни и напречни пръти:
- от заваряема армировъчна стомана /горещовалцувана, горещовалцувана и термично обработена, студенодеформирана/
- с еднакъв номинален диаметър и дължина
- с оребрена повърхност
- с класове по механични свойства B235, B400B, B400C, B500A, B500B, B500C
- разположени под прав ъгъл едни към други и фабрично електросъпротивително заварени помежду си на автоматична машина във всички точки на пресичане

Размери

Номинален диаметър на материала от Ø4.0 до Ø10.0мм.
Стъпка на мрежата от 100х100 до 200х200мм.
Широчина – 2000мм. или съгласно поръчка на клиент
Дължина – 4000, 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент

Технически спецификации

Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10080:2005
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2.
Сертификат за съответствие №02 – НСИСОССП – № 043, Издаден от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ. Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007г. на МРРБ/безсрочно.

Приложение

Предназначени за ненапрегната армировка на обикновени стоманобетонни конструкции.


Мрежи заварени за армиране на бетон
Размер на заварената мрежа Тегло заварени мрежи / кг. 1 пачка заварени мрежи
материал стъпка / мм. дължина / мм широчина / мм. 1 брой 1 м.кв. брой мрежи тегло / кг.
диаметър d / мм. техн.клас
4,0 B500A 100 х 100 4000 2000 15,84 1,98 100 1590
100 х 100 6000 2000 23,76 1,98 100 2380
150 х 150 4000 2000 10,30 1,30 100 1030
150 х 150 6000 2000 15,64 1,30 100 1560
200 х 200 4000 2000 7,90 0,99 100 790
200 х 200 6000 2000 11,88 0,99 100 1190
5,0 150 х 150 4000 2000 16,22 2,03 80 1298
150 х 150 6000 2000 24,33 2,03 80 1946
200 х 200 4000 2000 12,32 1,54 80 986
200 х 200 6000 2000 18,48 1,54 80 1478
6,0 150 х 150 4000 2000 23,00 2,92 60 1380
150 х 150 6000 2000 35,00 2,92 60 2100
200 х 200 4000 2000 17,80 2,22 60 1086
200 х 200 6000 2000 26,60 2,22 60 1596
8,0 150 х 150 4000 2000 41,00 5,12 50 2050
150 х 150 6000 2000 61,40 5,12 50 3070
200 х 200 4000 2000 31,60 3,95 50 1580
200 х 200 6000 2000 47,40 3,95 50 2370
4.0, 5.0, 6.0, 8.0 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150 според размер
4,0 B235 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150 според производител
10,0 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150 според производител

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност