Студуноформувани U стоманени профили - Студеноформувани U стоманени профили

Описание

Студено валцувани профили с U форма на напречното сечение, изработени от горещо или студеновалцувани плоски продукти (или без повърхностно покритие) само чрез студено формуване, без съществено повлияване върху дебелината на първоначалния плосък продукт, имащи постоянно напречно сечение по цялата дължина.

Размери

Външен размер на профила /широчина х височина/ от 40х30 до 300х100 мм, дебелина от 3.0 до 6.0 мм. и дължина – стандартна 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент от 2000 до 12000 мм.

Технически спецификации

Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10162:2003
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2.
Сертификат за производствен контрол No 02 – НСИСОССП – № 003, Издаден от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, Идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ. Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007 г. на МРРБ / безсрочно.

Приложение

Предназначени за изготвяне на елементи, влагани в метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции с изисквания за висока степен на безопасност.
Пригодност за горещо поцинковане.


Студеноформуван U профил
Размер b x h / широчина х височина / мм. Тегло 1 метър / кг. за дебелина на материала Т / мм. Дължина - технологична възможност / мм.
3.00 4.00 5.00 6.00
40 х 30 2,08     2000 - 12000
50 х 30 2,28       2000 - 12000
60 х 30 2,52 2000 - 12000
60 х 40 3,00       2000 - 12000
80 х 40 3,48 4,48 2000 - 12000
100 х 40 3,96 5,12 6,90   4000 - 12000
100 х 40 4,44 5,76 7,70 4000 - 12000
100 х 60 4,92 6,40 9,30   4000 - 12000
120 х 40 4,44 5,76 7,00 4000 - 12000
120 х 50 4,92 6,40 7,80 9,00 4000 - 12000
120 х 60 5,40 7,04 8,60 10,08 3000 - 12000
140 х 40 4,92 6,40 7,80   4000 - 12000
140 х 50 5,40 7,04 8,60 10,08 3000 - 12000
140 х 60 5,88 7,68 9,40 11,04 3000 - 12000
160 х 40 5,40 7,04 8,60 10,08 4000 - 12000
160 х 50 5,88 7,86 9,40 11,04 3000 - 12000
160 х 60 6,36 8,32 10,20 12,00 3000 - 12000
160 х 80 7,20 9,60 11,80 13,92 3000 - 12000
180 х 40 5,80 7,60 13,30 3000 - 12000
180 х 50 6,36 8,32 10,20 12,00 3000 - 12000
180 х 60 6,80 8,96 11,00 12,96 3000 - 12000
180 х 80 7,70 10,24 12,60 14,88 3000 - 12000
180 х 100 11,52 14,20 16,80 3000 - 12000
200 х 60 7,30 9,60 11,80 13,92 3000 - 12000
200 х 80 8,20 10,88 13,40 15,84 3000 - 12000
200 х 100   12,60 15,00 17,76 3000 - 12000
220 х 80 11,52 14,20 16,80 3000 - 12000
220 х 100   12,80 15,80 18,72 3000 - 12000
240 х 80 12,16 15,00 17,76 3000 - 12000
240 х 100   13,44 16,60 19,68 3000 - 12000
260 х 100 14,08 17,40 20,64 3000 - 12000
280 х 100   14,72 18,20 21,60 3000 - 12000
300 х 100 15,36 19,00 22,56 3000 - 12000
по заявка на клиент според размер 3000 - 12000

Описание

Студено валцувани профили с U форма формата на напречното сечение , имащи постоянно напречно сечение по цялата дължина.Това са продукти получени от горещо или студеновалцувани плоски продукти (с или без повърхностно покритие) само чрез студено формуване, без съществено повлияване върху дебелината на първоначалния плосък продукт.

Размери

Външен размер на профила /широчина х височина/ от 40х30 до 300х100 мм,
Дебелина на материала 3 .0 – 6.0 мм.
Дължина – стандартна 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент от 2000 до 12000 мм.

Технически спецификации

Технически условия доставка. Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10162:2003
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2
Сертификат за производствен контрол No 02 – НСИСОССП – № 003 , Издаден от: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, Идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ.Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007 г. на МРРБ / безсрочно.

Приложение

Предназначени за изготвяне на елементи, влагани в метални конструкции и за комбинирани стоманени и стоманобетонни конструкции с изисквания за висока степен на безопасност.
Пригодност за горещо поцинковане.

Продукти от категорията:

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност