Горещовалцувана ламарина с дебелина по-голяма от 8 мм. - Руло

Размери

Рулони от материал с дебелина от 8.0 до 16.0 мм., широчина от 1000 до 2000 мм.

Технически спецификации

Технически условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009.
Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10163-2:2004
Документ от контрол EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, СЕ маркировка.
Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.


Горещовалцувана ламарина с дебелина по-голяма от 8 мм.

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за формуване; пригодност за горещопоцинковане; пригодност за обработка с металорежещи машини; съгласно характеристиките на горещовалцувания материал.
Стоманите са подразделени на марки въз основа на минималната определена граница на провлачване при температура на околната среда.
Предлагат се на листове, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.

Продукти от категорията:

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност