Размери

Листи с дебелина от 2.0 до 8.0 мм. включително, широчина  от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 6000 мм.
Разкроени продукти от рулони:
- от материала с дебелина 2.00, широчина от 1000 до 1250 мм., дължина от 1800 до 6000 мм.
- от материала с дебелина от 3.00 до 8.00 мм., широчина от 1000 до 2000 мм., дължина от 2000 до 12000 мм.

Технически спецификации

Технически условия доставка – съгласно стандарт БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10111:2009, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 535-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93.
Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; 08kp; 3ps.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, ГОСТ 19903-90.
Документ от контрол листове - EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, СЕ маркировка.
Документ от контрол продукти от рулони - EN 10204/2.1.
Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.


Листове и ленти от горещовалцувана ламарина
S дебелина / мм B x L широчина х дължина / мм. тегло 1 лист / кг. тегло 1 кв.метър / кг.
2,0 1000 х 2000 31,40 15,70
2,0 1250 х 2500 49,06 15,70
2,5 1000 х 2000 32,96 19,63
2,5 1250 х 2500 61,34 19,63
3,0 1000 х 2000 47,10 23,55
3,0 1250 х 2500 73,60 23,55
3,0 1500 х 6000 211,95 23,55
4,0 1000 х 2000 62,80 31,40
4,0 1250 х 2500 98,12 31,40
4,0 1500 х 6000 282,60 31,40
5,0 1000 х 2000 78,50 39,25
5,0 1250 х 2500 122,66 39,25
5,0 1500 х 6000 353,25 39,25
6,0 1000 х 2000 92,40 47,10
6,0 1250 х 2500 147,20 47,10
6,0 1500 х 6000 423,90 47,10
8,0 1000 х 2000 125,60 62,80
8,0 1500 х 6000 565,20 62,80
2,0 - 5,0 1000-1250 x 1800-6000 според дебелина и размер
5,0 - 16,0 1000-2000 x 2000-12000 според дебелина и размер
1,8 - 5,0 40-500 х дължина руло според дебелина и дължина
Горещовалцувани плоски продукти

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за формуване; пригодност за горещопоцинковане; пригодност за обработка с металорежещи машини; съгласно характеристиките на горещовалцувания материал.
Стоманите са подразделени на марки въз основа на минималната определена граница на провлачване при температура на околната среда.
Предлагат се на листове/пачки, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.

Продукти от категорията:

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност