Размери

Рулони с дебелина от 1.5 до 8.0 мм. включително, широчина от 1000 до 2000 мм.
Разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти / щрипс.
- от материала с дебелина от 1.50 до 3.0 мм., широчина от 40 до 800 мм.
- от материала с дебелина от 1.80 до 5.0 мм., широчина от 40 до 500 мм.

Технически спецификации

Технически условия доставка – съгласно БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10111:2009, ГОСТ 16523-97, ГОСТ 535-88, ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1577-93.
Марка материал: DD11; S235JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; 08kp, 3ps.
Форма и размери, допустими отклонения – съгласно БДС EN 10051:2011, ГОСТ 19903-90.
Документ от контрол рулони EN 10204/3.1, EN 10204/2.2, EN 10204/2.1, СЕ маркировка.
Документ от контрол продукти от рулони EN 10204/2.1.
Декларация за експлоатационни показатели за продукти по БДС EN 10025-1/6:2005.


Горещовалцувани плоски продукти

Описание

Горещовалцувани плоски и линейни продукти от конструкционни стомана, без покритие, с технологични свойства - студенопластична деформация; заваряемост; пригодност за формуване; пригодност за горещопоцинковане; пригодност за обработка с металорежещи машини; съгласно характеристиките на горещовалцувания материал.
Стоманите са подразделени на марки въз основа на минималната определена граница на провлачване при температура на околната среда.
Предлагат се на листове/пачки, рулони и разкроени продукти от рулони - надлъжно разрязани ленти и листове с размери, съгласно заявка на клиент.

Приложение

Общо приложение строителство, машиностроене, промишленост.

Продукти от категорията:

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност