Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

14.05.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

"ХЪС" ООД съобщава, че във връзка с изискванията на НУРИЕОПП е изготвено искане по Приложение №4 и информация по чл.8а от Наредбата за ЕО свързани с инвестиционно предложение: "ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона-Юг, гр. Девня

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

09.04.2021

Информация относно инвестиционно предложение: “Склад за метални елементи”

ХЪС ООД уведомява обществеността и заинтересованите страни за ИП "Склад за метални елементи" в ПИ с идентификатор 44238.508.168 , ул. Индустриална 1, гр. Лом, обл. Монтана.

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

05.02.2021

Информация относно инвестиционно предложение: ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ

„ХЪС" ООД уведомява за инвестиционно предложение: „ПЛАН-СХЕМА ЗА ГАЗОСНАБДЯВАНЕ към ПУП-ПУР на Промишлена зона - Юг, гр. Девня и подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за директен присъединителен газопровод от газорегулираща станция (ГРС) – Девня

Покана за участие в пресконференция

15.01.2020

Покана за участие в пресконференция

за представяне на проект № 2018/114710 одобрен за финансиране по Норвежки финансов механизъм 2014-2021. Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП", България. Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия".

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

20.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

17.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 17.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

15.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

02.12.2019

Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 17.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", ще се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор.

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност