Responsabilitate sociala

HUS LTD. ESTE O COMPANIE DE FAMILIE CARE CONSTANT INVESTE SI RIDICA STANDARDELE SALE DE DEZVOLTARE SOCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ȘI ETICA DE AFACERI.

Compania a adoptat o politică de gestionare flexibilă și deschisă pentru a concilia interesele tuturor părților într-o abordare comună a calității și durabilității.

Principalele standarde ale politicilor sociale responsabile aplicate de companie sunt:

 • Condiții de sănătate și siguranță și capital uman – Principala calitate a companiei este personalul său pentru care se ingrijeste să îi ofere un mediu de lucru sigur și sănătos în care angajații să poată funcționa productiv. Compania respectă cu strictețe toate normele juridice naționale în domeniul sănătății și securității și specificația internațională OHSAS 18001: 2007, conform căreia este certificată din 2014.
 • Ecologie - Compania respectă cu strictețe toate cerințele legale și alte cerințe aplicabile pentru protecția mediului și standardul internațional ISO 14001: 2004, conform căruia a fost certificată pentru prima dată în 2014. Compania a stabilit în mod clar strategii pe termen lung pentru controlul eficienței energetice costurile aferente și reducerea poluării mediului; Colectarea, eliminarea și reciclarea deșeurilor industriale și de altă natură; Protecția mediului și îmbunătățirea parametrilor săi.
 • Angajament social - Suntem preocupați de angajații noștri, de mediul înconjurător și, nu în ultimul rând, suntem implicați și în dezvoltarea socială și economică a regiunilor în care activează. Compania este implicată într-o serie de organizații caritabile și inițiative sociale care ne demonstrează atitudine față de societate și o bună voință de a contribui la dezvoltarea acesteia.

  send a request

  send a request

  Contact form


  Privacy policy