Społeczna odpowiedzialność

HUS Ltd to firma rodzinna, która stale inwestuje i dąży do stałego podnoszenia standardów w zakresie rozwoju społecznego, ochrony środowiska jak i respektowania podstawowych praw oraz zasad etyki w biznesie.

Firma HUS wypracowała i wdrożyła elastyczną i otwartą politykę zarządzania mającą na celu połączenie interesów wszystkich kooperantów mając na uwadze podejście do jakości oraz do stałego rozwoju

Głównymi standardami w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu stosowanymi w firmie są :

 • bezpieczeństwo pracy oraz kapitał ludzki – głównym aktywem każdej firmy są jej pracownicy oraz ich bezpieczeństwo w środowisku w którym pracują oraz w którym pracownicy wykonują swoje zadania na wysokim poziomie . Firma HUS ściśle przestrzega wszelkich międzynarodowych norm bezpieczeństwa pracy w zakresie międzynarodowej instrukcji OHSAS 18001:2007 i dzięki jesteśmy certyfikowanym pracodawcom w zakresie norm bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Ekologia - Firma HUS ściśle stosuje się do prawnych uregulowań związanych z ochroną środowiska oraz spełnia międzynarodowe standardy wg ISO 14001:2004 wg których firma otrzymała po raz pierwszy certyfikat w 2014 roku. Firma HUS ma wprowadzoną przejrzystą długoterminową strategię kontrolowania kosztów wykorzystania energii jak również redukcji zanieczyszczeń środowiska, składowania, wywozu oraz recyclingu wszelkiego rodzaju odpadów poprodukcyjnych przy zachowaniu wszelkich standardów ochrony środowiska.
 • Zaangażowanie społeczne. Jesteśmy firmą skoncentrowaną na naszych pracownikach oraz na ochronie środowiska,trans jak również jesteśmy zaangażowani w społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju regionu na którym prowadzimy swoja działalność. Firma jest zaangażowana w wiele akcji charytatywnych oraz społecznych, które obrazują nasze podejście do społeczeństwa oraz przedstawiają nasz wkład w rozwój całego regionu.

  Wyślij zapytanie

  Wyślij zapytanie

  Contact form


  Privacy policy