Описание

Елементи за изграждане на скелети за стоманобетонни конструкции. Изработват се от заваряема армировъчна стомана, чрез механични деформации - изправяне, разкроявани и огъване до получаване на заготовка с размери съответстващи на техническо задание/чертеж.

Размери

Съгласно задание на клиент, от заваряема армировъчна стомана – гладка и оребрена всички размери и класове, регламентирани в БДС EN 10080:2005

Технически спецификации

Документ от контрол на заваряемата армировъчна стомана, от която са изработени.
Сертификат за съответствие №02-НСИСОССП-№041, за изправена кангална стомана от ф5,5 до ф16, клас В235, В500.

Приложение

Предназначени за изготвяне на вързани или заварени скелети за стоманобетонови конструкции при изграждане на жилищни или промишлени сгради и съоръжения с изисквания за висока степен на безопасност.


изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност