Заварена мрежа за армиране на стоманобетонни конструкции - Заварена мрежа

Описание

Комбинация от надлъжни и напречни пръти:
- от заваряема армировъчна стомана /горещовалцувана, горещовалцувана и термично обработена, студенодеформирана/
- с еднакъв номинален диаметър и дължина
- с оребрена повърхност
- с класове по механични свойства B235, B400B, B400C, B500A, B500B, B500C
- разположени под прав ъгъл едни към други и фабрично електросъпротивително заварени помежду си на автоматична машина във всички точки на пресичане

Размери

Номинален диаметър на материала от Ø4.0 до Ø10.0мм.
Стъпка на мрежата от 100х100 до 200х200мм.
Широчина – 2000мм. или съгласно поръчка на клиент
Дължина – 4000, 6000 мм. или съгласно поръчка на клиент

Технически спецификации

Допустими отклонения от размерите и напречното сечение – съгласно БДС EN 10080:2005
Документ от контрол EN 10204-2004/2.2.
Сертификат за съответствие №02 – НСИСОССП – № 043, Издаден от ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА, идентификационен № 02 от регистъра на МРРБ. Разрешение No РОССП – 02/06.08.2007г. на МРРБ/безсрочно.

Приложение

Предназначени за ненапрегната армировка на обикновени стоманобетонни конструкции.


Мрежи заварени за армиране на бетон
Размер на заварената мрежа
материал стъпка / мм. дължина / мм широчина / мм.
диаметър d / мм. техн.клас
4 B500A 100 х 100 4000 2000
100 х 100 6000 2000
150 х 150 4000 2000
150 х 150 6000 2000
200 х 200 4000 2000
200 х 200 6000 2000
5 150 х 150 4000 2000
150 х 150 6000 2000
200 х 200 4000 2000
200 х 200 6000 2000
6 150 х 150 4000 2000
150 х 150 6000 2000
200 х 200 4000 2000
200 х 200 6000 2000
8 150 х 150 4000 2000
150 х 150 6000 2000
200 х 200 4000 2000
200 х 200 6000 2000
4.0, 5.0, 6.0, 8.0 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150
4 B235 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150
10 100х100 - 200х200 4000 - 6150 2000 - 2150

изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност