Уведомление за инвестиционно предложение: Инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 2 MW

На основание чл. 4 (2), Глава втора от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

„ХЪС" ООД – Клон Лом

Седалище и адрес на управление : гр. Пловдив 4024, ул. „Пловдив-Север" 64 А

С Ъ О Б Щ А В А

за следното инвестиционно предложение: „Инсталация за производство на електрическа енергия с мощност 2 MW" в ПИ с идентификатор 44238.508.168 , ул. Индустриална 1, гр. Лом, обл. Монтана

Писмени становища относно инвестиционното намерение, могат да бъдат внасяни в деловодството на „ХЪС" ООД – Клон Лом, гр. Лом, ул. „Индустриална" № 1

Телефон за контакти : 0877641777изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност