Уведомление за инвестиционно предложение: Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти

"ХЪС СТИЙЛ" ЕАД съобщава, че във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е изготвено Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на завод за производство на горещо валцувани плоски продукти" в ПИ 20482.505.677, идентичен с ПИ 20482.505.534 по КККР на гр. Девня. Информацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 14.03.2022 г. до 29.03.2022 г. от 10:00 до 16:00 в офиса на адрес: Общ. Девня, гр. Девня, Промишлена зона- Юг, ул. „Индустриална" № 28.изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност