Информационна среща по проект Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС“ ООД

На 20.12.2019 г. от 14:00 часа в заседателна зала на адрес: гр. Пловдив, ул. „Пловдив-Север" № 64А, в административна сграда „ХЪС", се проведе информационен ден във връзка с изпълнението на договор № BG16RFOP002-3.002-0007-C01 с бенефициент „ХЪС" ООД по проект - Повишаване на енергийната ефективност в „ХЪС" ООД по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

В рамките на събитието представител на „ХЪС" ООД представи пред заинтересованите страни основните цели на проекта, както и сведения относно изпълнението на заложените дейности.
изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност