„ХЪС“ ООД спечели проект по програма на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

„ХЪС" ООД спечели Проект с реф. № 2018/114710 „Инвестиции за зелена индустрия в „ХЪС" ООД" в рамките на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП, България", Приоритетна област: „Иновации за зелена индустрия", Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., с обща стойност на инвестицията 1 957 400 евро при безвъзмездна финансова помощ (грант) в размер на 650 000 евро и съфинансиране от страна на „ХЪС" ООД (самоучастие) в размер на 1 307 400 евро.

Iceland Norway  Innovation Norway
изпратете запитване

изпратете запитване

Contact form


Известие за поверителност